გაყიდვები და მართვა

გაყიდვების და მოლაპარაკების პროცესის მართვა რთული და კომპლექსურია, შესაბამისად, სწორი სტრატეგიის გარეშე კონკრეტული და გრძელვადიანი შედეგების მიღება პრაქტიკულად წარმოუდგენელია. ზოგჯერ ჩვენ ვიღებთ შედეგებს, მაგრამ ეს შედეგები არასტაბილურია და მუდმივად გვიწევს ხანძრების ჩაქრობა, რასაც ხშირ შემთხვევაში მხოლოდ დროებითი ეფექტი აქვს.

გაყიდვების მენეჯმენტის კურსის მთავარი სარგებელი კონკრეტული სტრატეგიებისა და ტექნიკების შესწავლაა, რომლებიც არამარტო მსოფლიოში, არამედ საქართველოს რეალობაში არის ადაპტირებული და პრაქტიკაში გაზომვადი შედეგები მოაქვს. ტრენინგის შემდეგ თქვენ შეძლებთ თქვენს კომპანიაზე მორგებული გაყიდვების სტრატეგიის შექმნას და მოლაპარაკებებისა და გაყიდვების პროცესის წარმატებით დასრულებას. შესაბამისად, თქვენი გაყიდვები უფრო სტაბილურად გაიზრდება, ნაკლები სტრესის მომტანი იქნება ყოველი ახალი გამოწვევა გაყიდვებში და რაც მთავარია, შეძლებთ, რომ უფრო ეფექტურად მართოთ გაყიდვების გუნდი და იზრუნოთ მათი განვითარების გრძელვადიან გეგმებზე.

alt


ტრენინგი განკუთვნილია

მათთვის, ვისაც უშუალოდ უწევს გაყიდვების გუნდის, კორპორატიული გაყიდვებისა და რთული მოლაპარაკებების მართვა.ტრენინგის უპირატესობები

პროგრამა შედგენილია კონკრეტულ პრაქტიკულ ქეისებზე, საერთაშორისოდ აღიარებულ მასალებზე და მორგებულია ქართულ ბაზარზე.
პრაქტიკოსი ტრენერები დაგეხმარებიან, ისწავლოთ, როგორ დაგეგმოთ, განახორციელოთ და მართოთ გაყიდვების პროცესი და მოლაპარაკებები დაწყებიდან დასრულებამდე.
პროგრამა შედგება სამი ძირითადი ბლოკისგან: დაგეგმარება, განხორციელება და ანალიზი. პრაქტიკული სავარჯიშოებისას მონაწილეებს საშუალება მიეცემათ, მიღებული ცოდნა მოარგონ რეალურ ქეისებს.


პროგრამა მოიცავს

პრაქტიკული ინსტრუმენტებით განმტკიცებულ საბაზისო თეორიულ შესავალს, რაც აუცილებელია გაყიდვების სტრატეგიის შემუშვებისათვის, სწორ კლიენტებზე გასვლისა და რთული მოლაპარაკებების წარმოებისათვის.

გაყიდვების ძირითადი ეტაპები:

კლიენტზე გასვლის არხები და საშუალებები
 
• როგორია შენი კლიენტი ?
• რას ამბობს სანაცნობო ქსელი პოტენციურ დამკვეთზე
• პოტენციური დამკვეთის კომპანია - შიდა სტრუქტურა და ,,სამეფო კარის“ თამაშები
• ,,შენი კაცი“ პოტენციური დამკვეთის კომპანიაში.


როგორ დავრეკოთ კლიენტთან


 
Networking
 
• ,,ნეთვორქი“ - როგორც ყველაზე მნიშვნელოვანი აქტივი
• ნეთვორქის ,,ანატომია“
• რას ამბობს თქვენი ნეთვორქი - თქვენზე.
• რეპუტაციის ,,მენეჯმენტი“
• როგორ გავაფართოვოდ ჩვენი ,,ნეთვორქი“
• როგორ ვიზრუნოთ არსებულ ,, ნეთვორქზე“
• როგორ შევქმნათ ერთი ნეთვორქისგან სხვა ნეთვორქები.


Storytelling


 მოტივაცია

 შინაგანი და გარეგანი მოტივატორიები
 ვინ ვარ მე
 თვითმოტივაცია
 მოტივაციის საფეხურები და გადაწყვეტილებების მიღების იერარქია
დეტერმინიზმი და თავისუფალი ნება. 
თვითშემეცნების 8 პუნქტიანი გეგმა
 
 ლიდერობა

 ევთიფრონეს დილემა
 წესი თუ თავისუფლება
 ქაოსი, მორჩილება, პროტესტი, შეგნება
 გმირის მოგზაურობა: მეს დაბადება, ფორმირება, ფერისცვალება
 დიადი ინკვიზიტორი
 სპექტრალური არგუმენტები
 
 გუნდურობა

 გუნდი და სოციალური წებო
 ნდობის პირამიდა
კეთილი და ბოროტი: ზიმბარდოს ექსპერიმენტი
 do right things, do things right
 ვისწავლიდი, ვასწავლიდი

დელეგირება

ტრენერები: დავით ჩიკვაიძე, ანდრო დგებუაძე, ლევან ახვლედიანი

კურსი დაიწყება 4  თებერვლიდან

შეხვედრები ჩატარდება ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს, 19:00-დან 22:00-მდე

ტრენინგის ხანგრძლივობა: 30 საათი (ათი სამსაათიანი შეხვედრა)

ტრენინგის ჩატარების ადგილი: "ტერმინალი", აბაშიძის N 34 

ტრენინგის ღირებულება: 1690 ლარი (ყველა  გადასახადის ჩათვლით)