გაყიდვები და მართვა

გაყიდვების და მოლაპარაკების პროცესის მართვა რთული და კომპლექსურია, შესაბამისად, სწორი სტრატეგიის გარეშე კონკრეტული და გრძელვადიანი შედეგების მიღება პრაქტიკულად წარმოუდგენელია. ზოგჯერ ჩვენ ვიღებთ შედეგებს, მაგრამ ეს შედეგები არასტაბილურია და მუდმივად გვიწევს ხანძრების ჩაქრობა, რასაც ხშირ შემთხვევაში მხოლოდ დროებითი ეფექტი აქვს.

გაყიდვების მენეჯმენტის კურსის მთავარი სარგებელი კონკრეტული სტრატეგიებისა და ტექნიკების შესწავლაა, რომლებიც არამარტო მსოფლიოში, არამედ საქართველოს რეალობაში არის ადაპტირებული და პრაქტიკაში გაზომვადი შედეგები მოაქვს. ტრენინგის შემდეგ თქვენ შეძლებთ თქვენს კომპანიაზე მორგებული გაყიდვების სტრატეგიის შექმნას და მოლაპარაკებებისა და გაყიდვების პროცესის წარმატებით დასრულებას. შესაბამისად, თქვენი გაყიდვები უფრო სტაბილურად გაიზრდება, ნაკლები სტრესის მომტანი იქნება ყოველი ახალი გამოწვევა გაყიდვებში და რაც მთავარია, შეძლებთ, რომ უფრო ეფექტურად მართოთ გაყიდვების გუნდი და იზრუნოთ მათი განვითარების გრძელვადიან გეგმებზე.

alt


ტრენინგი განკუთვნილია

მათთვის, ვისაც უშუალოდ უწევს გაყიდვების გუნდის, კორპორატიული გაყიდვებისა და რთული მოლაპარაკებების მართვა.ტრენინგის უპირატესობები

პროგრამა შედგენილია კონკრეტულ პრაქტიკულ ქეისებზე, საერთაშორისოდ აღიარებულ მასალებზე და მორგებულია ქართულ ბაზარზე.
პრაქტიკოსი ტრენერები დაგეხმარებიან, ისწავლოთ, როგორ დაგეგმოთ, განახორციელოთ და მართოთ გაყიდვების პროცესი და მოლაპარაკებები დაწყებიდან დასრულებამდე.
პროგრამა შედგება სამი ძირითადი ბლოკისგან: დაგეგმარება, განხორციელება და ანალიზი. პრაქტიკული სავარჯიშოებისას მონაწილეებს საშუალება მიეცემათ, მიღებული ცოდნა მოარგონ რეალურ ქეისებს.


პროგრამა მოიცავს

I ნაწილი - გაყიდვების სტრატეგია
 
შესავალი 
 
შენი და შენი კონკურენტების პროდუქტები
Unic Selling Preposition - შენ რატომ უნდა აგირჩიონ ?
კონკურენტული ბაზრის კვლევის მეთოდები
 
კლიენტზე გასვლის არხები და საშუალებები
 
როგორია შენი კლიენტი ?
რას ამბობს სანაცნობო ქსელი პოტენციურ დამკვეთზე 
სოც ქსელები და ვებ-გვერდი: Facebook, Linkedin,Google, Bia.ge, Jobrate.ge 
პოტენციური დამკვეთის კომპანია - შიდა სტრუქტურა და ,,სამეფო კარის“ თამაშები
,,შენი კაცი“ პოტენციური დამკვეთის კომპანიაში.
 
Networking 
 
,,ნეთვორქი“ - როგორც ყველაზე მნიშვნელოვანი აქტივი
ნეთვორქის ,,ანატომია“ 
რას ამბობს თქვენი ნეთვორქი - თქვენზე.
რეპუტაციის ,,მენეჯმენტი“
როგორ გავაფართოვოდ ჩვენი ,,ნეთვორქი“
როგორ ვიზრუნოთ არსებულ ,, ნეთვორქზე“
როგორ შევქმნათ ერთი ნეთვორქისგან სხვა ნეთვორქები. 
 
II ნაწილი - გაყიდვებისა და მოლაპარაკების პროცესი
 
კლიენტის მზაობის სამი ფაზა
 
ფარული ტკივილი - მოქმედების გეგმა და სტრატეგია
გააზრებული ტკივილი - როგორ ვიმოქმედოთ
ჩამოყალიბებული ხედვა - როგორ მივუდგეთ კლიენტს. 
როგორ ვასწავლოთ თანამშრომლებს მზაობის სტადიების იდენტიფიცირება. 
 
პირველი კონტაქტისათვის მზადების პროცესი
 
პირველი ტექსტის მომზადება
რატომ უნდა შეგხვდეს?
რას ამბობენ შენი პირადი ჩანაწერები?
რა არის შეხვედრის მიზანი? 
 
კლიენტთან პირველი კონტაქტი
 
პირველი ზარი - 5 წამის პრინციპი
რას ვყიდით პირველი კონტაქტისას?
როგორ დავპოზიციონირდეთ პირველი ინტერაქციისას.
ვის ტერიტორიაზე შევხვდეთ ? 
როგორ ვასწავლოთ თანამშრომლებს პირველი ზარის პრინიპი. 
 
კონტაქტის დამყარება - გაცნობითი შეხვედრა
 
პირისპირ კონტაქტის დამყარება - სხეულის ენა.
როგორ დავპოზიციონირდეთ პირველ წამებში
საუბრის გახსნა - რატომ ვაკეთებ, რასაც ვაკეთებ.
პირველი ,,ცდუნება“ - ,,მომიყევით თქვენი პროდუქტის შესახებ“.
 
ინფორმაციის გაცვლა
 
კლიენტის სთორი - მის შესახებ.
რა არის კლიენტის პირადი ინტერესი?
საჭიროებების დადგენა - გამყიდველი როგორც ექსპერტი
კლიენტის შიშებისა და წუხილების დადგენა
 
პროდუქტი/პრეზენტაცია
 
როგორ ვისაუბროთ ჩვენს პროდუქტზე
თვისებები, უპირატესობები თუ ემოციები?
ისტორიები ,,ბედნიერ“ კლიენტებზე
რა სარგებლის მოტანა შეგიძლიათ კლიენტისათვის?
 
 
 
მოლაპარაკების ეტაპი
 
,,ქილა ერბოს“ პრინციპი
კლიენტის მზაობა რომელ ფაზაშია? 
შესყიდვისათვის მზადყოფნის სიგნალები
როგორ ვსაუბრობთ ფასზე და პროცენტზე? 
 
გადაწყვეტილების ეტაპი და კონტაქტის დასრულება
 
სიჩუმეს ოქროს ფასი აქვს
სამი ალტერნატივა - კი, არა და მოვიფიქრებ.
პასუხი კლიენტისაგან - როგორ შევთანხმდეთ თარიღებზე?
როგორ გავყიდოთ მეორე შეხვედრა?
შეფერხებების დაძლევა
ბოლოსიტყვაობა
პოზიციონირება ბოლო 5 წამში.
 
როგორ ვიქცევით შეხვედრის შემდგომ
 
წერა- კითხვის ,,საღამო“
კლიენტის ანალიზი 
როგორ გაიარე თითოეული ეტაპი? 
რა მოგეწონა და რა დააკელი?
რა არის შენი შემდეგი ნაბიჯი?
რას დაპირდი კლიენტს?
 
განმეორებითი შეხვედრები კლიენტთან
 
განმეორებითი შეხვედრისათვის მომზადება - მიზნის დასახვა.
განმეორებითი კონტაქტი
ცოტაც დამიკელის პრინციპი
საბოლოო პირობებზე შეთანხმება - რაც ბრჭყვინავს ოქრო არ არის.
კონკრეტული მოქმედების გეგმა - კლიენტის დაკვალიანება
საბოლოო ,, წერილობითი“ შეთანხმება
რა არის შემდეგი მოქმედების გეგმა? 
 
 
III ნაწილი - გაყიდვების გუნდის მართვა
 
გაყიდვების მენეჯერის ერთი დღე 
 
დღის ანალიზი და დაგეგმვა
გაყიდვების გუნდთან შეხვედრები
ხელმღვანელებთან და დამკვეთებთან კომუნიკაციის მართვა
დღის შეჯამება და ანალიზი
 
თანამშრომელთა შერჩევა და განვითარება
ვინ უნდა შემოვუშვათ ,,ოჯახში“ - ცოდნები, ფასეულობები და უნარები
გაყიდვების თანამშრომელთა შერჩევის მეთოდები
ახალი წევრის ადაპტაცია და on the job სწავლების მეთოდები
გაყიდვების თანამშრომლის ინდივიდუალური განვითარების გეგმა
დელეგირება
დროის გადანაწილების მეთოდები
დისციპლინ მენეჯმენტი
რა უნდა დავადელეგიროთ და რა არა
Follow up - მიკრო მენეჯმეტის სიმპტომები 
 
უკუკავშირი
უკუკავშირი - რატომ არის მნიშვნელოვანი
რა არის და რა არარის უკუკავშირი
რა უნდა დავადელეგიროთ და რა არა
უკუკავშირი - მეთოდები და შედეგები
ერთ ერთზე შეხვედრები
 
მოტივაცია
 
რა არის და რა არარის მოტივაცია
ინდივიდუალური მოტივაცია
გუნდური მოტივაცია
სხვადასხვა ინტელექტის მქონე ადამიანების მოტივაცია
 
 
 

ტრენერები: დავით ჩიკვაიძე, ანდრო დგებუაძე, ლევან ახვლედიანი

კურსი დაიწყება 5 მაისიდან

შეხვედრები ჩატარდება ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს, 19:00-დან 22:00-მდე

ტრენინგის ხანგრძლივობა: 30 საათი (ათი სამსაათიანი შეხვედრა)

ტრენინგის ჩატარების ადგილი: "ტერმინალი", აბაშიძის N 34 

ტრენინგის ღირებულება: 1690 ლარი (ყველა  გადასახადის ჩათვლით)