ლიდერობა და მოტივაცია ეგვიპტეში

ლიდერობა და მოტივაცია  ეგვიპტეში
1 კაცი ორადგილიან ნომერში გადაიხდის 834 $ 1 კაცი ერთადგილიან ნომერში გადაიხდის 1050 $